Maak een e-mail backup

Zoals veel mensen al tot hun eigen schade ondervonden hebben, gaat het gebruik van een computer en het bijhorende internet al eens gepaard met de nodige schade of defecten. Om gegevens niet kwijt te raken als gevolg van een defect, is het maken van back-ups op tijd en stond een absolute vereiste. Over de nodige back-ups beschikken als het aankomt op mails is ook een vereiste. Ook online kunnen immers bugs, virussen of defecten voorkomen. Er zijn opties om enkel van mails een back-up te maken. Dit kan via een programma of eventueel met de hand.

E-mail back-up met Windows 10

Windows 10 is voorzien van een ingebouwd back-up programma. Dit programma slaat automatisch ook de mails op, waardoor het uitermate geschikt is om automatisch back-ups van mails te maken.
1. Klik op het start-icoon en klik vervolgens op ‘Instellingen’
2. Kies ‘Bijwerken en beveiliging’
3. Kies ‘Back-up’
4. Kies vervolgens ‘Een station toevoegen’. Daar kan je kiezen tussen een netwerklocatie en een externe harddisk.
5. Door het toevoegen van een station wordt er automatisch elk uur een kopie gemaakt van de inhoud van je gebruikers map met de locatie C: \Users \Gebruikersnaam.
6. Je kan ook ‘Meer Opties’ kiezen. Daar kan je zelf meer geavanceerd kiezen van welke bestanden wel of niet een kopie gemaakt mag worden. Je kan ook zelf instellen hoe vaak een kopie gemaakt mag worden.
7. Tot slot loont het de moeite in geval van nood ‘Bestand geschiedenis’ te openen. Hiermee kan je bestanden terugzetten waar een kopie van gemaakt is. Ook hier is er de mogelijkheid om bestanden te selecteren door door mappen te bladeren en enkel de geselecteerde bestanden terug te zetten.

E-mail back-up met Windows 8, 7 en Windows Vista

Ook hier is een programma voorzien dat gebruikt kan worden om automatisch back-ups mee te maken. Dit programma kan je openen als volgt :
1. Klik op ‘Start’
2. Ga naar ‘Configuratiescherm’ en kies vervolgens ‘Systeem en onderhoud’
3. Doorloop de wizard en geef aan dat je mail wilt back-uppen.
4. Kies vervolgens waar de bestanden bewaard mogen worden. Hierbij is het kiezen voor een externe harde schijf het handigst.

Externe programma’s om een back-up van mails te maken

Er zijn ook externe programma’s die je kan gebruiken om, al dan niet automatisch, een back-up te maken van mails. Zo is er ‘Mailstore Home’. Mailstore Home kan je gebruiken voor een groot aantal mailprogramma’s zoals Thunderbird, Outlook, Office 365, Pegasus, Windows Mail, SeaMonkey en Gmail. Het is gratis voor privégebruikers en wordt in het Engels verdeeld. Je kan Mailstore Home gebruiken voor Windows 8, 7, 10 en Windows Vista.

Een ander externe e-mail back-up programma is ‘KLS Mail Backup‘. KLS is freeware en ondersteund ook de meest populaire e-mail clients.

Handmatig een Outlook back-up maken

1. Klik op ‘Bestand – Importeren en Exporteren’
2. Wacht vervolgens terwijl de wizard voor importeren en exporteren geopend wordt.
3. Klik op ‘Naar een bestand exporteren’
4. Klik vervolgens op ‘Bestand met persoonlijke mappen (.pst)’
5. Selecteer de mappen die je graag in een back-up terug wilt zien.
6. Last but not least: kies een veilige plek waar je de back-up kan bewaren zoals een externe harde schijf, USB-stick, CD-rom of online backup.

Handmatig een back-up maken van Windows Mail

Het is mogelijk om je lijst van contactpersonen en ook je berichten te exporteren vanuit Windows Mail. Dit gaat via ‘Bestand – Exporteren’. Het format waarin je lijst van contactpersonen opgeslagen zal worden is .vcf of .csv. Dit formaat kan je via andere programma’s dan weer openen en inlezen. Het is ook mogelijk tekstbestanden met de extensie .csv te openen via Windows Notepad. De mails en berichten kan je opslaan als Windows Mail-formaat. Er wordt dan een aparte map aangemaakt waarin de mails als losse bestanden verzameld worden. Ook hier is het weer van belang te kiezen voor een veilig medium om je back-up op te slaan, zoals op een externe harde schijf, USB-stick, CD-rom of online cloud backup.